Članovi savjetovališta

prof. dr. sc. Tea Pavin Ivanec (voditeljica Savjetovališta)

prof. dr. sc. Dejana Bouillet (koordinatorica za studente s invaliditetom)

doc. dr. sc. Tea Pahić (kontakt osoba za studente Odsjeka u Čakovcu)

dr. sc. Staša Kukulj (kontakt osoba za studente Odsjeka u Petrinji)

izv. prof. dr. sc. Katarina Aladrović Slovaček 

prof. dr. art. Antonija Balić 

Martina Gajšek, asistentica

prof. dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić

doc. dr. sc. Lana Jurčec 

prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub

Astrid Nox, predavačica

doc. dr. sc. Diana Olčar

dr. sc. Ema Petričević 

izv. prof. dr. sc. Višnja Rajić

doc. dr. sc. Daria Rovan 

dr. sc. Marija Šarić

doc. dr. sc. Goran Trupčević

Morana Varović Čekolj, predavačica 

prof. dr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić

doc. dr. sc. Ana Žnidarec Čučković

Mario Prišlin, predstavnik studenata

Nikolina Bađun, predstavnica studenata

© 2020 MARTIN JURIĆ | Sva prava zadržana
Izradio Webnode
Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti